Lyrics Gibbs – Nowy dom

Nowy dom Lyrics – Gibbs

Singer: Gibbs
Title: Nowy dom

Idę w kąta w kąt to mój nowy dom
Idę w kąta w kąt to mój nowy dom
Trzeci raz w tym roku zmieniam klatkę przecież musiało to zmienić nas
Któryś raz w tym roku zmieniam dawkę przez to setny raz w tym roku zmieniam vibe

Dzięki Mati za tą jedną szansę Połączenia dały nowy dach
Zarobiłem na tym dużą kasę ale podzieliłem to jak iloraz
Wróci do mnie to przez wiarę w karmę pomnożone razy
Ilość gwiazd

Mogłeś śmiać, że wierzymy w magię ale wiesz co z całego serca je… was
Przez pół życia zwiedzaliśmy parter, wiesz nie każdy miał tu łatwy start
Nasza wiara się tu bierze z następstw [teraz lekko mnie unosi wiatr
Nasi ludzie to rodzina kartel, mój dom zawsze twoim domem brat

Nikt tu o sobie niе powie gangster mimo że przеz dłonie przepuszczamy Staff
Pienius[?] lubi ciszę przez to właśnie
Trzymam kciuki Bartek za Wokandę przemilczymy to ostatni raz
Nigdy tak bardzo jak dzisiaj sobą jedność duszy i ciała

Trzydzieści gram tygodniowo zmieniłem na trzydziesto-metrowy taras
Możemy zacząć od nowa choćby od zaraz wystarczy wiara
I ludzie co drożsi są dla mnie niż diament i pałac z miliona karat
Wczoraj mrok dziś już promień zdobi twarz trochę słońca z okien prosto w nowy dom

Nowa moc w moje progi zbliża nas trochę dobra tak by
Uciec stąd już, bo budowałem wszystko z serca, nie licząc na cud ani parę stów
Dom snów, bo śniłem o tym już od dziecka
Karma wraca tu kiedy robisz sam za stu, bo budowałeś wszystko z serca trochę słońca z okien prosto w nowy dom

Dom snów, bo śniłeś o tym już od dziecka
Karma wraca tu kiedy robisz sam za stu
Trzeci raz w tym roku zmieniam auto przecież musiało to zmienić nas
Drugi raz się przejechałem na kimś a to kilka miechów ciągle selekcja

Dzięki Opał tu za pierwszą trasę, zwiedziliśmy prawie cały kraj
Połączenia wyleczyły traumę już nie jestem blady kiedy muszę grać
Zawszę wróci to co kiedyś dałem, choćby nawet trwało kilka lat
Kilku nieźle zarobiło na mnie na spokojnie ja zarobię razy dwa

Wbijam w życiu właśnie nową rangę i tu wcale nie chodzi o hajs
Wyceniali mnie na grosze marne, zobaczycie jeszcze na co stać
Nasi ludzie, już na zawsze zbudujemy sobie własny raj
Nikt tu o sobie nie powie haster[?] to nie nasza bajka i nie nasz świat

Zawsze widzisz tylko dobre twarze bo je zawsze wrogów pognał wiatr
Nadasz każdej chwili jakąś barwę, pomalować co wyblakło nam [ej]
Nigdy tak bardzo jak dzisiaj sobą jedność duszy i ciała
Trzydzieści gram tygodniowo zmieniłem na trzydziesto-metrowy taras

Możemy zacząć od nowa choćby od zaraz wystarczy wiara
I ludzie co drożsi są dla mnie niż diament i pałac z miliona karat
Wczoraj mrok dziś już promień zdobi twarz trochę słońca z okien prosto w nowy dom
Nowa moc w moje progi zbliża nas trochę dobra tak by

Uciec stąd już, bo budowałem wszystko z serca, nie licząc na cud ani parę stów
Dom snów, bo śniłem o tym już od dziecka
Karma wraca tu kiedy robisz sam za stu, bo budowałeś wszystko z serca trochę słońca z okien prosto w nowy dom
Dom snów, bo śniłeś o tym już od dziecka

Karma wraca tu kiedy robisz sam za stu
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Other Popular Songs:
Mobtrap - El Chapo
徐海俏 - 闲庭旧梦

Nowy dom – English Translation

I’m going to the corner in the corner is my new home
I’m going to the corner in the corner is my new home
The third time this year I am changing the cage, after all it had to change us
One time this year I am changing the dose by this hundredth time this year I am changing the vibe

Thanks to Mati, a new roof gave the connection for this one chance
I earned a lot of money on it but I divided it like a quotient
It will come back to me by faith in karma multiplied by times
The number of stars

You may have laughed that we believe in magic but you know what he eats with all your heart … you
We visited the ground floor for half life, you know not everyone had an easy start here
Our faith is here in the consequences [now the wind lifts me slightly
Our people are a cartel family, my home is always your home brother

Nobody here will say a gangster even though we pass our hands with staff
Pienius [?] He likes silence because of that
I keep my fingers crossed by Bartek for the vocation, we will silence the last time
Never as much as today’s unity of soul and body

I changed thirty grams a week to a thirty-meter terrace
We can start again, even right away, faith is enough
And people who are more expensive are for me than a diamond and a palace with a million carats
Yesterday, darkness today the radius is decorated with a little sun from the windows straight into a new house

New power in my thresholds brings us a little good so that
Run away from here, because I built everything from my heart, not counting on a miracle or a few hundred
Dream House, because I have dreamed about it since I was a child
Karma returns here when you do alone in a hundred, because you built everything from the heart a bit of the sun from the windows straight into a new house

Dream House, because you have been dreaming about it since your child
Karma returns here when you do alone in a hundred
The third time this year I am changing the car, it had to change us
The second time I drove on someone and it’s a few bellows still selection

Thanks to the fuel for the first route, we visited almost the whole country
The connections cured the trauma I am not pale when I have to play
I will always come back what I once gave, even if it lasted several years
A few have made a good money on me calmly, I will earn two times

I drive a new rank in my life and it’s not about money at all
They valued me in miserable pennies, you’ll see what they can do
Our people, we will build our own paradise forever
Nobody will say Haster about himself [?] This is not our fairy tale and not our world

You always see only good faces because the wind has always been enemies
You will give a color every moment, paint what faded to us [hey]
Never as much as today’s unity of soul and body
I changed thirty grams a week to a thirty-meter terrace

We can start again, even right away, faith is enough
And people who are more expensive are for me than a diamond and a palace with a million carats
Yesterday, darkness today the radius is decorated with a little sun from the windows straight into a new house
New power in my thresholds brings us a little good so that

Run away from here, because I built everything from my heart, not counting on a miracle or a few hundred
Dream House, because I have dreamed about it since I was a child
Karma returns here when you do alone in a hundred, because you built everything from the heart a bit of the sun from the windows straight into a new house
Dream House, because you have been dreaming about it since your child

Karma returns here when you do alone in a hundred
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

Lyrics Gibbs – Nowy dom

Kindly like and share our content. Please follow our site to get the latest lyrics for all songs.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

https://www.youtube.com/watch?v=bqKUDXMI3MA