Lyrics Gibbs – UDAWANKO

UDAWANKO Lyrics – Gibbs

Singer: Gibbs
Title: UDAWANKO

To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą
Może o tym zapomnimy
Lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą

To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon
Koloruje tylko myśli
Przez które powieki się lepią a i tak nie mogę zasnąć

To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą
Może o tym zapomnimy
Jak lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą

To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon
Kolorujе tylko myśli
Przez które powieki się lеpią a i tak nie mogę zasnąć

A i tak nie mogę zasnąć
Kiedy na ulicach wyścig to się bardziej minie z prawdą
Ile warte jest to kłamstwo
Zaraz zgaśnie słońce przez to jak ściemniamy

Ktoś to zaczął dawno
Duży sajgon, mówisz masz ziom
W szczerym polu, szczerych osób jest za mało
Ludzi dawno nie obchodzi czego pragną

Tylko nieliczni się łudzą że iluzja jest za darmo, co
Paradoksalnie tylko ci którzy nie mają
Patrzą szczerze prawdzie w oczy i niczego przed nią nie udają
Zabierz komuś dzisiaj smartphone

To zabierzesz przy okazji wartość i tożsamość
Dlaczego takie czasy, ktoś zapyta powiem “Nie wiem”
Ale i tak byś wybrał takie a nie średniowiecze
A przede wszystkim błagam cię patrz trochę szerzej

Bo ci najbardziej oświeceni też byli w błędzie, hej
To tylko sekret, wiesz
Świeże spojrzenie też
I nikt na prawdę nigdy nie wie co na prawdę jest

Mogę domyślać się że serwer kiedyś padnie wnet
Ujrzymy to co ukrywano już latami gdzieś
Pomiędzy teoriami tymi prawdziwymi oraz spiskowymi
Nie dożyje tego czasu, nie łudzę się chwili

Ale dałbym wiele żeby zobaczyć ich miny
Jak ci po lewej i prawej mocno się mylili, hej
To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą

Może o tym zapomnimy
Lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą
To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon

Koloruje tylko myśli
Przez które powieki się lepią a i tak nie mogę zasnąć
To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą

Może o tym zapomnimy
Jak lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą
To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon

Koloruje tylko myśli
Przez które powieki się lepią a i tak nie mogę zasnąć
Słuchaj uważnie
Czy uwierzyłbyś mi że to wszystko wokół jest na prawdę?

Bo ja nie
Ale nie przejmuje się już tym tematem kiedy życie ucieka przez palce
Jeśli mam jedno, dla mnie fajnie
Wystarczy czasu żeby poukładać mindset

Więc wypijcie za mnie
Bo najgłupsze rzeczy w życiu to słyszałem przez melanże
I każdego mentora co nad ranem prawi morał
Że na co dzień nie bierze ale dzisiaj jest sobota

Że witamy opór, tylko weekendami towar
I że Reptilianie znów pomogli kogoś przegłosować, hej
No właśnie, więc wytężam tylko swoją wyobraźnię
Wyobrażam sobie świat w którym przestaje kaszleć

To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą
Może o tym zapomnimy
Lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą

To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon
Koloruje tylko myśli
Przez które powieki się lepią a i tak nie mogę zasnąć

To wszystko jest na niby
A ja do tej pory malowałem wszystko tylko jedną farbą
Może o tym zapomnimy
Jak lubię udawać że nic złego się nie dzieje z moją aurą

To nie takie proste widzisz
Cały świat udaje, mam wrażenie że fundament to farmazon
Koloruje tylko myśli
Przez które powieki się lepią a i tak nie mogę zasnąć

Jedną farbą, jedną farbą
Zapomnijmy, zapomnijmy
O wszystkim
Zapomnijmy, zapomnijmy
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Other Popular Songs:
Ray Charles - We Can Make It
MMXVII - Talk Soon

UDAWANKO – English Translation

It’s all for
And I have painted all one paint so far
Maybe we will forget about it
I like pretending that nothing bad does not happen with my aura

You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone
Only thoughts
Through which eyelids are better and I can not fall asleep anyway

It’s all for
And I have painted all one paint so far
Maybe we will forget about it
How I like pretending that nothing bad happens with my aura

You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone
Color only thoughts
Through which the eyelids are lying and I can not fall asleep anyway

And I can not fall asleep anyway
When on the streets the race it will be more
How much is a lie
The sun goes off immediately by how we darken

Someone has started it a long time
Big Saigon, you say you have yourself
In the honest field, honest people are not enough
People do not care about people who want

Only a few are delidious that the illusion is for free, what
Paradoxically, only those who do not have
They look honestly in the eyes and do not pretend anything
Take someone a smartphone today

You will take the value and identity by the way
Why such times, someone will say “I do not know”
But you would choose such and not the Middle Ages
And above all, I am begging you to see a little more wider

Because you were also the most enlightened, hey
It’s just a secret, you know
A fresh look too
And no one really knows what is really

I can guess that the server will last WNET
We’ll see what has already been hiding somewhere
Between theories with these real and conspiracy
I will not live this time, I do not eat a moment

But I would give a lot to see their mines
As you like on the left and right, they confused, hey
It’s all for
And I have painted all one paint so far

Maybe we will forget about it
I like pretending that nothing bad does not happen with my aura
You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone

Only thoughts
Through which eyelids are better and I can not fall asleep anyway
It’s all for
And I have painted all one paint so far

Maybe we will forget about it
How I like pretending that nothing bad happens with my aura
You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone

Only thoughts
Through which eyelids are better and I can not fall asleep anyway
listen carefully
Would you believe that it’s all around?

Because I do not
But it does not care about this topic when life escapes through your fingers
If I have one thing for me
All you have to do is to sort MindSet

So drink me for me
Because the stupidest things in life I heard through melanges
And every mentor as a moral right in the morning
That he does not take on a daily basis but today is Saturday

That Welcome resistance, only weekends Goods
And that Reptilians have helped someone to vote again, hey
Well, so I’m just wearing my imagination
I imagine the world in which it stops coughing

It’s all for
And I have painted all one paint so far
Maybe we will forget about it
I like pretending that nothing bad does not happen with my aura

You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone
Only thoughts
Through which eyelids are better and I can not fall asleep anyway

It’s all for
And I have painted all one paint so far
Maybe we will forget about it
How I like pretending that nothing bad happens with my aura

You do not see it so easy
The whole world pretends, I have the impression that the foundation is a farmazone
Only thoughts
Through which eyelids are better and I can not fall asleep anyway

One paint, one paint
Forget, let’s forget
About everything
Forget, let’s forget
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

Lyrics Gibbs – UDAWANKO

Kindly like and share our content. Please follow our site to get the latest lyrics for all songs.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases