Lyrics TABU – Dom

Dom Lyrics – TABU

Singer: TABU
Title: Dom

Znajdę adres do domu, znajdę do domu klucz
Znajdę adres do domu, znajdę
Chodź, zabiorę cię na spacer, drogą którą sam wyznaczę
Poprowadzę tajnym szlakiem, z prawem na bakier, w dłoni mam starter

Zostaw w domu wypłatę, ja mam tu inny papier
Mamy przed sobą krater, zanurz się w nim, poznaj miliony znaczeń
Żeby znaleźć to miejsce, ja szedłem i wierzę, tu siebie naprawię
Zawsze łamiąc standardy, przez życia meandry, wierny dobrej sprawie

Tu zbudujemy dom, nasz obiecany ląd
Gdzie zawsze masz bezpieczny schron
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać tu
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać już

I nie pozwól, abym nie miał po co wracać tu
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać już
Kiedy błądzę, wybiеram złą drogę
Serce dawno wie, to niе ten kurs

I chociaż przed zmianą mogę czuć trwogę Słyszę głos
Który mówi mi: wróć
Drogę do domu na pamięć znam
To nie budynek, nie tworzę go sam

Dom tam, gdzie serce moje
Mój dom tam, gdzie nas dwoje
Jak wrócić, dobrze pamiętam
Zbudowaną drogą na naprawionych błędach

Na zaufaniu, akceptacji, opiece
Dom od zepsutego świata dalece
I kiedy zmęczy cię wędrówki trud
I gdy w sercu poczujesz chłód

Przekrocz próg
Poczuj, że miłość tu mieszka i Bóg
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać tu
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać już

I nie pozwól, abym nie miał po co wracać tu
I nie pozwól, abym nie miał po co wracać już
Do domu klucz
Znajdę adres do domu

Do domu klucz znajdę
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Other Popular Songs:
VESNA305 - Помада 2
hooorrnyy - О тебе

Dom – English Translation

I will find a home address, I will find a key home
I will find home address, I will find
Come on, I’ll take you for a walk, the way I will designate myself
I will lead the secret trail, with the right to the bakier, I have a starter in my hand

Leave a payment at home, I have a different paper here
We have a crater in front of us, immerse yourself in it, get to know millions of meanings
To find this place, I walked and I believe, I will fix myself here
Always breaking the standards, through the life of the meander, faithful to a good cause

Here we will build a house, our promised land
Where you always have a safe shelter
And don’t let me come back here
And don’t let me go back now

And don’t let me come back here
And don’t let me go back now
When I wander, I knock out the wrong way
The heart knows for a long time, this course is

And although I can feel a fear before the change, I hear a voice
Who says to me: come back
I know the way home by heart
It’s not a building, I don’t create it myself

House where my heart
My house where we two of us
How to come back, I remember well
Built along the road on repaired errors

On trust, acceptance, care
A house from a broken world is far
And when you get tired of hiking the effort
And when you feel cold in your heart

Cross the threshold
Feel that love lives here and God
And don’t let me come back here
And don’t let me go back now

And don’t let me come back here
And don’t let me go back now
Key home
I will find home address

I will find the key home
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

Lyrics TABU – Dom

Kindly like and share our content. Please follow our site to get the latest lyrics for all songs.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases