Lyrics Veingeing – Spirits

Spirits Lyrics – Veingeing

Singer: Veingeing
Title: Spirits

Noem het oneerlijk, dolk in de rug
Respecteren, gevolgen zijn lelijk
Tis U keus om zo kut te leven
Ik corrigeer het, de kansen

Ik neem hoe ik krijg, ga ik terug moeten geven
Ben bloed aant afvegen
Kan nimeer wenen, gezicht is te smerig
Men handen zijn donkerrood vanal die keren

Vreselijk, hard
Haddеn wij overdreven
Mеn bro Billy, men city, me braddas die weten
We zijn vergeten te leren vergeven

Gevallen engeltjes koppig als stieren
Nephelim reuzen ze haten de liefde
Zit in hun bloed, jaloezie is een ziekte
Vraag aan de rabbi advies voor de kinders

Bevrijd ze uit kooien, ik ga me verdiepen
Eerlijk geef de mensen wat dat ze verdienen
De creeërder kan geven en kan het ontnemen
Zoekt ge problemen, tis mij om het even

Kzen ver van verlegen, ma nooit op men eentje
Ge doet het exprex dus ge wordt ni vergeven
Onder de regen
Alice in wonderland, wie kan haar vinden

Het konijnenhol die ga dieper en dieper
Ontdek het monster, het wil u verslinden
Sta sterk in u schoenen het wilt u vastbinen
Gezag over spirits uw priester die weetet

Vind jullie grotten in bossen en steden
De Vader heeft autoriteit zitten delen
Beloond door de dood en ik ga naar de hemel
Kga na de –

Mentaliteit
Iedereen staat op zijn strepen ma voor g’et
Weet ze zijn kwijt, onzekerheid
Zie ik in ogen van jongere guys

Ik kan u ni blamen
Iedereen hoopt op de hemel
We staan allemaal zonder paraplu nat in de regen
Let op uw rug of hij steek vol me gaten

Ge steekt zelf of hij steekt vol met gaten
Ge steek zelf of ge wordt in de steek gelaten
Bijt op uw tanden want wachten op beter is goed
Maar zoeken is goud

Ik ken wat G’s die da slapen in kou
Lichaam is jong ma hun geest is al oud
Ze zoeken naar saus’
Denken dat ’t slapen ook beter zou gaan in

Een dure penthouse
Maar zelfs de zachte matras voelt te hard als
Ge niet weet met welk doel ge opstaat bij dauw
De creeërder kan geven en kan het ontnemen

Zoekt ge problemen, ’t is mij om het even
Kzen ver van verlegen, maar nooit op men eentje
Onder de regen
Ge ziet dat ik elke kans grijp

En ik zoek naar mezelf en m’n name
Ik vind mezelf liever onder een brug in Parijs
Dan da’k rij zonder doel in een range
Audi of Range voor zo veel

Maar ze verdwalen altijd op de wegen
Situaties is anders, uiteindelijk staan we toch allemaal
Onder de regen
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Other Popular Songs:
St!llness - Terapija
AIBA - FREDAG

Spirits – English Translation

Call it unfair, dagger in the back
Respect, consequences are ugly
Tis you choice to live so c#nt
I correct it, the opportunities

I take how I get, I will have to give back
Want to wipe the blood
Can never Vienna, face is too filthy
They are hands dark red from the times

Terrible, hard
Haddеn we exaggerated
Mеn Bro Billy, Men City, Me Braddas who know
We have forgotten to forgive

Fallen angels stubborn like bulls
Nephelim Giants they hate love
Is in their blood, jealousy is a disease
Ask the Rabbi advice for the children

Liberate them from cages, I’m going to deepen myself
Honestly give people what they deserve
Can give the creater and can take it away
Looking for problems, Tis me to just have it

Kzen far from shy, ma never on one
You do the exprex so you are not forgiven
Under the rain
Alice in Wonderland, who can find her

The rabbit hole that go deeper and deeper
Discover the monster, it wants to devour you
Stand strong in your shoes you want to fix it
Authority about spirits your priest who knows

Find your caves in forests and cities
The father has been sharing authority
Rewarded by death and I go to heaven
Kga after the –

Mentality
Everyone stands on their stripes ma for g’et
She knows have lost, uncertainty
I see in the eyes of younger guys

I can’t blame you
Everyone hopes in heaven
We are all wet in the rain without umbrella
Watch your back or it stabs me

You stick whether it is full of holes
You or you are abandoned
Bite your teeth because waiting for better is good
But searching is gold

I know what Gs that da sleep in cold
Body is young ma their mind is already old
They look for sauce ”
Think that sleeping would also go better in

An expensive penthouse
But even the soft mattress feels too hard like
You don’t know what purpose you get up at Dauw
Can give the creater and can take it away

Looking for problems, it’s just a matter of me
Kzen far from shy, but never on one
Under the rain
You see that I grab every chance

And I am looking for myself and my name
I prefer to find myself under a bridge in Paris
Then that is without goal in a range
Audi of Range for so much

But they always get lost on the roads
Situations is different, in the end we all stand
Under the rain
Find more lyrics at lyrics.jspinyin.net

Lyrics Veingeing – Spirits

Kindly like and share our content. Please follow our site to get the latest lyrics for all songs.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music  Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases